Viktor Yefimov @ Ucrânia - TT Cup

DateRCasa v Visitante-
01/09 11:15 - Vitaliy Lyevshin v Viktor Yefimov W 0-3
01/09 11:15 - Yaroslav Zhmudenko v Viktor Yefimov - Cancelled
01/09 10:05 - Viktor Yefimov v Yevhen Pryshchepa L 1-3
01/09 08:20 - Viktor Yefimov v Vitalii Lievshin L 1-3
01/09 06:35 - Viktor Yefimov v Aleksandr Didukh W 3-1
01/08 12:25 - Aleksandr Didukh v Viktor Yefimov W 1-3
01/08 11:50 - Viktor Yefimov v Aleksandr Didukh L 2-3
01/08 10:40 - Yevhen Pryshchepa v Viktor Yefimov L 3-0
01/08 08:55 - Yaroslav Zhmudenko v Viktor Yefimov L 3-1
01/08 07:10 - Vitalii Lievshin v Viktor Yefimov W 2-3
01/03 12:25 - Vitalii Lievshin v Viktor Yefimov W 1-3
01/03 11:50 - Viktor Yefimov v Yaroslav Zhmudenko L 0-3
01/03 10:40 - Viktor Yefimov v Yevhen Pryshchepa L 0-3
01/03 09:30 - Viktor Yefimov v Yevhen Pryshchepa L 1-3
01/03 07:45 - Yaroslav Zhmudenko v Viktor Yefimov W 2-3
01/03 07:10 - Vitalii Lievshin v Viktor Yefimov W 1-3
01/02 13:00 - Viktor Yefimov v Yevhen Pryshchepa L 1-3
01/02 11:15 - Vitalii Lievshin v Viktor Yefimov W 2-3
01/02 10:40 - Yaroslav Zhmudenko v Viktor Yefimov L 3-2
01/02 09:30 - Yaroslav Zhmudenko v Viktor Yefimov W 1-3
01/02 08:20 - Vitalii Lievshin v Viktor Yefimov L 3-1
01/02 06:35 - Yevhen Pryshchepa v Viktor Yefimov W 1-3
12/26 13:00 - Viktor Yefimov v Aleksandr Didukh L 1-3
12/26 11:50 - Aleksandr Didukh v Viktor Yefimov W 2-3
12/26 09:30 - Vitalii Lievshin v Viktor Yefimov W 2-3
12/26 07:45 - Yaroslav Zhmudenko v Viktor Yefimov L 3-2
12/26 06:35 - Yevhen Pryshchepa v Viktor Yefimov W 1-3
12/25 13:00 - Yevhen Pryshchepa v Viktor Yefimov L 3-0
12/25 11:50 - Viktor Yefimov v Aleksandr Didukh W 3-2
12/25 10:40 - Yevhen Pryshchepa v Viktor Yefimov L 3-0