Yuliia Yemelianenko @ Ucrânia - TT Cup

DateRCasa v Visitante-
12/10 12:50 - Yuliia Yemelianenko v Olena Telezhinskaya L 0-3
12/10 11:05 - Yuliia Yemelianenko v Alina Shkarban W 3-1
12/10 09:20 - Yuliia Yemelianenko v Tatiana Bairak W 3-1
12/10 07:35 - Yuliia Yemelianenko v Tatyana Yaroshenko W 3-0
12/10 05:50 - Yuliia Yemelianenko v Natalia Ivanova W 3-1
12/09 14:00 - Alina Shkarban v Yuliia Yemelianenko W 1-3
12/09 12:15 - Yuliia Yemelianenko v Tatyana Yaroshenko W 3-1
12/09 09:55 - Natalia Ivanova v Yuliia Yemelianenko L 3-0
12/09 07:35 - Olena Telezhinskaya v Yuliia Yemelianenko L 3-1
12/09 06:25 - Tatiana Bairak v Yuliia Yemelianenko L 3-0
11/17 17:50 - Yuliia Yemelianenko v Tatyana Yaroshenko W 3-1
11/17 17:00 - Tatyana Yaroshenko v Yuliia Yemelianenko W 1-3
11/17 15:50 - Yana Zakladna v Yuliia Yemelianenko W 1-3
11/17 15:10 - Alina Shkarban v Yuliia Yemelianenko L 3-1
11/17 14:35 - Olena Telezhinskaya v Yuliia Yemelianenko L 3-1
11/16 17:30 - Yuliia Yemelianenko v Tatyana Yaroshenko W 3-2
11/16 17:00 - Yuliia Yemelianenko v Tatyana Yaroshenko W 3-1
11/16 16:25 - Yana Zakladna v Yuliia Yemelianenko W 1-3
11/16 15:45 - Alina Shkarban v Yuliia Yemelianenko L 3-1
11/16 14:40 - Olena Telezhinskaya v Yuliia Yemelianenko L 3-2
11/11 21:05 - Yana Zakladna v Yuliia Yemelianenko L 3-1
11/11 20:30 - Alina Shkarban v Yuliia Yemelianenko W 2-3
11/11 19:55 - Yuliia Yemelianenko v Mariya Dotsenko W 3-0
11/11 19:15 - Alina Shkarban v Yuliia Yemelianenko L 3-2
11/11 18:40 - Yana Zakladna v Yuliia Yemelianenko W 0-3
11/11 18:10 - Mariya Dotsenko v Yuliia Yemelianenko W 1-3
11/10 21:00 - Alina Shkarban v Yuliia Yemelianenko L 3-1
11/10 20:25 - Yana Zakladna v Yuliia Yemelianenko W 0-3
11/10 19:55 - Mariya Dotsenko v Yuliia Yemelianenko L 3-2
11/10 19:20 - Yana Zakladna v Yuliia Yemelianenko W 0-3