Moskovskiy Eshelon @ Liga Pro Short Hockey - 3x10 Minutos

DateRCasa v Visitante-
09/26 22:05 - Chetyre Ledokola v Moskovskiy Eshelon - Postponed
09/26 18:55 - Moskovskiy Eshelon v Ice Banda - Postponed
09/26 17:50 - Shest Trolley v Moskovskiy Eshelon - Postponed
09/24 21:05 - Moskovskiy Eshelon v Shest Trolley L 3-4
09/24 19:55 - Molotoboytsy v Moskovskiy Eshelon W 1-3
09/24 17:50 - Moskovskiy Eshelon v Chetyre Ledokola W 4-1
09/23 22:15 - Chetyre Ledokola v Moskovskiy Eshelon L 3-1
09/23 19:05 - Moskovskiy Eshelon v Ice Banda L 3-4
09/23 18:00 - Shest Trolley v Moskovskiy Eshelon L 5-4
09/22 21:05 - Moskovskiy Eshelon v Shest Trolley W 5-4
09/22 19:55 - Ice Banda v Moskovskiy Eshelon L 6-4
09/22 17:50 - Moskovskiy Eshelon v Molotoboytsy L 2-3
09/21 22:05 - Moskovskiy Eshelon v Molotoboytsy W 4-0
09/21 19:55 - Chetyre Ledokola v Moskovskiy Eshelon L 4-3
09/21 16:50 - Ice Banda v Moskovskiy Eshelon W 2-4
09/20 21:05 - Molotoboytsy v Moskovskiy Eshelon W 2-3
09/20 18:55 - Ice Banda v Moskovskiy Eshelon W 2-3
09/20 16:50 - Moskovskiy Eshelon v Chetyre Ledokola L 2-3
09/19 22:05 - Chetyre Ledokola v Moskovskiy Eshelon L 5-3
09/19 18:55 - Moskovskiy Eshelon v Ice Banda W 5-2
09/19 17:50 - Shest Trolley v Moskovskiy Eshelon L 4-3
09/17 21:05 - Moskovskiy Eshelon v Shest Trolley W 4-3
09/17 19:55 - Molotoboytsy v Moskovskiy Eshelon W 1-3
09/17 17:50 - Moskovskiy Eshelon v Chetyre Ledokola W 3-2
09/16 22:05 - Chetyre Ledokola v Moskovskiy Eshelon W 3-5
09/16 18:55 - Moskovskiy Eshelon v Ice Banda W 3-2
09/16 17:50 - Shest Trolley v Moskovskiy Eshelon W 4-6
09/15 21:05 - Moskovskiy Eshelon v Shest Trolley L 1-3
09/15 19:55 - Ice Banda v Moskovskiy Eshelon L 3-2
09/15 17:50 - Moskovskiy Eshelon v Molotoboytsy L 4-5