Ledyanye Voiny @ Liga Pro Short Hockey - 3x10 Minutos

DateRCasa v Visitante-
05/15 19:20 - Ledyanye Voiny v Stalnye Kabany - Cancelled
05/14 18:20 - Ledyanye Voiny v Rakety - Cancelled
05/12 21:00 - Ledyanye Voiny v Boevye Lisy W 5-3
05/12 18:20 - Ledyanye Voiny v Rakety W 4-3
05/10 20:50 - Ledyanye Voiny v Chetyre Ronina L 2-4
05/10 18:20 - Ledyanye Voiny v Rakety L 4-5
05/08 21:20 - Chetyre Ronina v Ledyanye Voiny W 2-3
05/08 19:20 - Ledyanye Voiny v Stalnye Kabany W 3-1
05/07 21:30 - Ledyanye Voiny v Boevye Lisy W 4-2
05/07 18:20 - Ledyanye Voiny v Rakety W 2-1
05/03 20:10 - Ledyanye Voiny v Boevye Lisy L 3-4
05/03 18:10 - Ledyanye Voiny v Rakety L 3-4
05/01 20:20 - Rakety v Ledyanye Voiny W 2-3
05/01 19:20 - Ledyanye Voiny v Stalnye Kabany L 1-2
04/30 20:20 - Ledyanye Voiny v Chetyre Ronina L 2-3
04/30 18:20 - Ledyanye Voiny v Rakety L 0-3
04/28 21:20 - Ledyanye Voiny v Boevye Lisy L 4-5
04/28 18:20 - Ledyanye Voiny v Rakety W 4-3
04/26 21:00 - Ledyanye Voiny v Boevye Lisy W 3-1
04/26 18:10 - Ledyanye Voiny v Rakety W 3-0
04/24 19:10 - Ledyanye Voiny v Stalnye Kabany - View
04/23 18:20 - Ledyanye Voiny v Rakety - Cancelled
04/21 20:40 - Ledyanye Voiny v Chetyre Ronina W 3-2
04/21 18:20 - Ledyanye Voiny v Rakety W 3-2
04/19 21:10 - Ledyanye Voiny v Boevye Lisy W 3-2
04/19 18:10 - Ledyanye Voiny v Rakety W 4-1
04/17 21:10 - Chetyre Ronina v Ledyanye Voiny L 6-3
04/17 19:10 - Ledyanye Voiny v Stalnye Kabany W 5-4
04/16 20:10 - Ledyanye Voiny v Chetyre Ronina W 5-4
04/16 18:10 - Ledyanye Voiny v Rakety L 2-5