Boevye Lisy @ Liga Pro Short Hockey - 3x10 Minutos

DateRCasa v Visitante-
05/14 19:20 - Chetyre Ronina v Boevye Lisy - Cancelled
05/13 18:20 - Chetyre Ronina v Boevye Lisy - Cancelled
05/12 21:00 - Ledyanye Voiny v Boevye Lisy L 5-3
05/12 19:20 - Chetyre Ronina v Boevye Lisy W 1-3
05/11 21:30 - Boevye Lisy v Chetyre Ronina L 1-2
05/11 18:20 - Boevye Lisy v Rakety W 2-1
05/10 21:50 - Rakety v Boevye Lisy W 0-3
05/10 19:20 - Chetyre Ronina v Boevye Lisy W 2-3
05/09 21:50 - Boevye Lisy v Chetyre Ronina L 0-3
05/09 18:20 - Rakety v Boevye Lisy W 1-5
05/07 21:30 - Ledyanye Voiny v Boevye Lisy L 4-2
05/07 19:20 - Chetyre Ronina v Boevye Lisy W 1-3
05/06 21:30 - Boevye Lisy v Stalnye Kabany W 4-3
05/06 18:20 - Chetyre Ronina v Boevye Lisy W 4-5
05/04 18:20 - Boevye Lisy v Rakety - Postponed
05/03 20:10 - Ledyanye Voiny v Boevye Lisy W 3-4
05/03 19:20 - Chetyre Ronina v Boevye Lisy L 7-4
05/02 20:10 - Boevye Lisy v Stalnye Kabany W 4-3
05/02 18:20 - Rakety v Boevye Lisy L 7-4
04/30 21:10 - Rakety v Boevye Lisy L 2-0
04/30 19:20 - Chetyre Ronina v Boevye Lisy W 2-3
04/29 21:30 - Boevye Lisy v Rakety L 3-5
04/29 18:20 - Chetyre Ronina v Boevye Lisy W 2-3
04/28 21:20 - Ledyanye Voiny v Boevye Lisy W 4-5
04/28 19:20 - Chetyre Ronina v Boevye Lisy W 3-5
04/27 21:15 - Boevye Lisy v Chetyre Ronina W 5-3
04/27 18:20 - Boevye Lisy v Rakety W 3-2
04/26 21:00 - Ledyanye Voiny v Boevye Lisy L 3-1
04/26 19:10 - Chetyre Ronina v Boevye Lisy W 2-3
04/25 20:20 - Boevye Lisy v Stalnye Kabany L 3-4