Kommunalnik Grodno - Feminino @ Belarus Championship Women

DateRCasa v Visitante-
10/24 13:30 - Zhemchuzhina - Feminino v Kommunalnik Grodno - Feminino L 3-2
09/19 14:00 - Kommunalnik-GrGU Grodno - Feminino v Minchanka Minsk 2 - Feminino W 3-0
03/08 10:00 - Kommunalnik-GrGU Grodno - Feminino v Pribuzhie Brest - Feminino L 2-3
03/07 14:00 - Kommunalnik Grodno - Feminino v Pribuzhe - Feminino W 3-0
03/01 10:00 - Pribuzhe - Feminino v Kommunalnik-GrGU Grodno - Feminino L 3-0
02/29 14:00 - Pribuzhie Brest - Feminino v Kommunalnik Grodno - Feminino L 3-1
02/15 14:00 - Pribuzhe - Feminino v Kommunalnik-GrGU Grodno - Feminino W 0-3
02/08 13:30 - Zhemchuzhina Polesya - Feminino v Kommunlanik Grodno - Feminino L 3-1
02/01 14:00 - Kommunalnik Grodno - Feminino v Minchanka Minsk 2 - Feminino W 3-1
01/19 10:00 - Kommunalnik Mogilev - Feminino v Kommunalnik Grodno - Feminino L 3-0
12/07 14:00 - Kommunalnik Grodno - Feminino v Zhemchuzhina Polesya - Feminino L 0-3
11/30 12:00 - Minchanka Minsk 2 - Feminino v Kommunalnik Grodno - Feminino W 2-3
11/23 14:00 - Kommunalnik Grodno - Feminino v Pribuzhe - Feminino L 1-3
11/16 11:30 - Kommunalnik Mogilev - Feminino v Kommunalnik-GrGU Grodno - Feminino L 3-0
11/02 13:30 - Zhemchuzhina Polesya - Feminino v Kommunalnik-GrGU Grodno - Feminino L 3-1
10/26 14:00 - Kommunalnik Grodno - Feminino v Minchanka Minsk 2 - Feminino W 3-1
10/19 14:00 - Pribuzhie Brest - Feminino v Kommunalnik-GrGU Grodno - Feminino L 3-2
10/12 14:00 - Kommunalnik-GrGU Grodno - Feminino v Kommunalnik Mogilev - Feminino W 3-0
03/24 08:00 - Kommunalnik-GrGU Grodno 2 - Feminino v Kommunalnik-GrGU Grodno - Feminino W 0-3
03/23 15:00 - Kommunalnik Grodno - Feminino v Minchanka Minsk 2 - Feminino W 3-2
03/22 13:00 - Nadezhda - Feminino v Kommunalnik-GrGU Grodno - Feminino W 1-3
03/03 10:00 - Kommunalnik-GrGU Grodno - Feminino v Minchanka Minsk 2 - Feminino W 3-0
03/02 13:00 - Kommunalnik-GrGU Grodno - Feminino v Nadezhda - Feminino W 3-2
03/01 15:00 - Kommunalnik-GrGU Grodno - Feminino v Kommunalnik-GrGU Grodno 2 - Feminino W 3-0
02/23 13:00 - Kommunalnik Grodno - Feminino v Kommunalnik Mogilev - Feminino L 1-3
02/22 15:00 - Pribuzhe - Feminino v Kommunalnik-GrGU Grodno - Feminino L 3-0
02/16 14:00 - Kommunalnik-GrGU Grodno - Feminino v Pribuzhie Brest - Feminino L 0-3
02/15 15:00 - Kommunalnik Mogilev - Feminino v Kommunalnik Grodno - Feminino L 3-1
02/03 09:00 - Kommunalnik Grodno - Feminino v Kommunalnik Mogilev - Feminino L 0-3
02/01 14:00 1 Kommunalnik-GrGU Grodno - Feminino v Pribuzhie Brest - Feminino L 1-3