Dinamarca - Metal Ligaen

03/31 17:30 Frederikshavn Whitehawks v Esbjerg Energy View
03/28 17:00 Gentofte Stars v Odense Bulldogs View
03/28 17:00 Esbjerg Energy v Frederikshavn Whitehawks View
03/26 13:00 [2] Odense Bulldogs v Gentofte Stars [6] 1-2
03/26 13:00 [3] Frederikshavn Whitehawks v Esbjerg Energy [4] 2-3
03/24 19:00 Gentofte Stars v Odense Bulldogs 2-0
03/24 18:30 [4] Esbjerg Energy v Frederikshavn Whitehawks [3] 3-0
03/21 19:30 [2] Odense Bulldogs v Gentofte Stars [6] 1-2
03/21 18:00 Frederikshavn Whitehawks v Esbjerg Energy 5-2
03/17 18:30 [1] Aalborg Pirates v Gentofte Stars [6] 0-3
03/14 19:30 [5] SønderjyskE v Esbjerg Energy [4] 3-4
03/14 18:00 Herning Blue Fox v Frederikshavn Whitehawks 2-3
03/14 18:00 Gentofte Stars v Aalborg Pirates 1-0
03/12 18:00 [3] Frederikshavn Whitehawks v Herning Blue Fox [7] 3-1
03/12 16:00 Esbjerg Energy v SønderjyskE 2-1
03/12 14:00 [1] Aalborg Pirates v Gentofte Stars [6] 4-3
03/10 18:30 SønderjyskE v Esbjerg Energy 3-1
03/10 18:30 Gentofte Stars v Aalborg Pirates 2-1
03/10 18:30 Herning Blue Fox v Frederikshavn Whitehawks 3-2
03/10 18:30 Rungsted Ishockey v Odense Bulldogs 1-5
03/07 19:30 [1] Aalborg Pirates v Gentofte Stars [6] 3-1
03/07 18:30 Esbjerg Energy v SønderjyskE 4-1
03/07 18:30 Odense Bulldogs v Rungsted Ishockey 3-2
03/07 18:00 Frederikshavn Whitehawks v Herning Blue Fox 3-2
03/05 18:00 Rungsted Ishockey v Odense Bulldogs 2-4
03/05 18:00 [5] SønderjyskE v Esbjerg Energy [4] 3-1
03/05 17:45 Rungsted v Odense Bulldogs 2-4
03/05 14:00 Gentofte Stars v Aalborg Pirates 3-1
03/05 14:00 Herning Blue Fox v Frederikshavn Whitehawks 3-2
03/03 19:30 Esbjerg Energy v SønderjyskE 2-1