Pts

1 2 3 4
Alexander Voronov 11 9 11 11
Yury Nodzrunov 9 11 9 10

Events

 • Game 1 Race to 3 - Aleksandr Voronov
 • Game 1 Race to 5 - Aleksandr Voronov
 • Game 1 Race to 7 - Aleksandr Voronov
 • Game 1 Race to 9 - Aleksandr Voronov
 • Game 1 - Aleksandr Voronov won 11-9
 • Score After Game 1 - 11-9
 • Game 2 Race to 3 - Aleksandr Voronov
 • Game 2 Race to 5 - Aleksandr Voronov
 • Game 2 Race to 7 - Yurii Nozdrunov
 • Game 2 Race to 9 - Yurii Nozdrunov
 • Game 2 - Yurii Nozdrunov won 9-11
 • Score After Game 2 - 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Aleksandr Voronov
 • Game 3 Race to 5 - Aleksandr Voronov
 • Game 3 Race to 7 - Aleksandr Voronov
 • Game 3 Race to 9 - Aleksandr Voronov
 • Game 3 - Aleksandr Voronov won 11-9
 • Score After Game 3 - 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Yurii Nozdrunov
 • Game 4 Race to 5 - Aleksandr Voronov
 • Game 4 Race to 7 - Yurii Nozdrunov
 • Game 4 Race to 9 - Yurii Nozdrunov