Corrida 12 - Sonoda 2024-04-24 02:40

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 4 Piroko Giga Max Hiroki Minami Kenta Sugiura SP
04/23 11:48
-
04/24 02:42
2 Wonder Gelato Moriyuki Nishimura Kanta Inoue SP
04/23 11:48
-
04/24 02:42
3 3 Iron Stone Akihiro Tamura Takanori Nagai SP
04/23 11:48
-
04/24 02:42
4 Wonder Spine Moriyuki Nishimura Daichi Matsuki SP
04/23 11:48
-
04/24 02:42
5 2 Gempachi Shadow Masayoshi Mozaki Hisashi Itano SP
04/23 11:48
-
04/24 02:42
6 1 Precious Stone Norio Tanaka Sasaki Serei SP
04/23 11:48
-
04/24 02:42
7 Smart Canon Koji Obayashi Wataru Hirose SP
04/23 11:48
-
04/24 02:42
8 Schalttag Shinobu Noda Takashi Nakata SP
04/23 11:48
-
04/24 02:42
9 World Palace Tsuyoshi Komaki Shunya Hasebe SP
04/23 11:48
-
04/24 02:42