Corrida 12 - Sonoda 2024-04-24 02:10

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 3 Cocoli Caledonian Masahiro Kitano Shunya Hasebe SP
04/23 11:46
-
04/24 02:11
2 Satoshi Naoyuki Miyake Hibiki Ishido SP
04/23 11:46
-
04/24 02:11
3 Dali Nishikawa Shinya Sasaki Serei SP
04/23 11:46
-
04/24 02:11
4 1 Ametrine Michio Tanaka Takashi Nakata SP
04/23 11:46
-
04/24 02:11
5 Ryu One Dream Tsuyoshi Obaru Toyokazu Tano SP
04/23 11:46
-
04/24 02:11
6 Shine Jewelry Makoto Orita Shinjo Kaisei SP
04/23 11:46
-
04/24 02:11
7 Bear May Feather Naoyuki Miyake Tatsuya Takemura SP
04/23 11:46
-
04/24 02:11
8 2 Rugger Princess Koji Obayashi Kosuke Matsumoto SP
04/23 11:46
-
04/24 02:11
9 La La Vacherin Tsuyoshi Obaru Shingo Oyama SP
04/23 11:46
-
04/24 02:11