Resultados

TT Elite Series 11/29 21:00 - Antoni Witkowski v Jakub Kosowski L 3-1
TT Elite Series 11/29 20:00 - Slawomir Dosz v Jakub Kosowski L 3-0
TT Elite Series 11/29 17:30 - Tomasz Kotowski v Jakub Kosowski L 3-1
TT Elite Series 11/29 16:30 - Milosz Przybylik v Jakub Kosowski W 0-3
TT Elite Series 11/29 14:30 - Damian Wojdyla v Jakub Kosowski W 1-3
TT Elite Series 11/29 14:30 - Michal Malachowski v Jakub Kosowski - CANC
TT Elite Series 11/29 13:30 - Tomasz Kotowski v Jakub Kosowski L 3-0
TT Elite Series 11/29 12:00 - Jakub Kosowski v Antoni Witkowski L 0-3
TT Elite Series 11/29 10:30 - Marcin Jadczyk v Jakub Kosowski L 3-0
TT Elite Series 11/29 09:00 - Slawomir Dosz v Jakub Kosowski L 3-1
TT Elite Series 11/29 07:00 - Grzegorz Adamiak v Jakub Kosowski W 0-3
TT Elite Series 11/28 20:30 - Jakub Kosowski v Tomasz Kotowski W 3-1