Pts

1 2 3
Mikhail Sverdlov 11 11 11
Evgeny Anisimov 6 7 5