Resultados

TT Elite Series 02/27 10:40 - Adrian Spychala v Filip Mlynarski L 3-0
TT Elite Series 02/27 09:50 - Grzegorz Adamiak v Filip Mlynarski L 3-2
TT Elite Series 02/27 09:05 - Filip Mlynarski v Jan Zandecki L 1-3
TT Elite Series 02/27 07:30 - Filip Mlynarski v Daniel Lis L 0-3
TT Elite Series 02/27 06:40 - Michal Murawski v Filip Mlynarski W 1-3
TT Elite Series 02/27 05:00 - Lukasz Kapron v Filip Mlynarski W 0-3
TT Elite Series 02/27 04:10 - Radoslaw Chrzescian v Filip Mlynarski L 3-1
TT Elite Series 02/27 03:25 - Filip Mlynarski v Mateusz Rutkowski L 0-3
TT Elite Series 02/27 01:50 - Filip Mlynarski v Konrad Staszczyk L 0-3
TT Elite Series 02/27 01:00 - Patryk Jendrzejewski v Filip Mlynarski W 1-3
TT Elite Series 02/26 17:35 - Adrian Spychala v Filip Mlynarski L 3-2
TT Elite Series 02/26 16:25 - Filip Mlynarski v Lukasz Jarocki L 2-3