Yevhen Pryshchepa @ Ucrânia - TT Cup

DateRCasa v Visitante-
01/09 11:50 - Yevhen Pryshchepa v Aleksandr Didukh W 3-0
01/09 10:40 - Yevhen Pryshchepa v Aleksandr Didukh W 3-2
01/09 10:05 - Viktor Yefimov v Yevhen Pryshchepa W 1-3
01/09 08:55 - Yaroslav Zhmudenko v Yevhen Pryshchepa W 1-3
01/09 07:10 - Vitalii Lievshin v Yevhen Pryshchepa W 1-3
01/08 13:00 - Yaroslav Zhmudenko v Yevhen Pryshchepa W 1-3
01/08 11:15 - Yaroslav Zhmudenko v Yevhen Pryshchepa L 3-2
01/08 10:40 - Yevhen Pryshchepa v Viktor Yefimov W 3-0
01/08 08:20 - Yevhen Pryshchepa v Vitalii Lievshin W 3-2
01/08 06:35 - Yevhen Pryshchepa v Aleksandr Didukh W 3-1
01/03 13:00 - Yevhen Pryshchepa v Yaroslav Zhmudenko L 2-3
01/03 11:15 - Vitalii Lievshin v Yevhen Pryshchepa L 3-2
01/03 10:40 - Viktor Yefimov v Yevhen Pryshchepa W 0-3
01/03 09:30 - Viktor Yefimov v Yevhen Pryshchepa W 1-3
01/03 08:20 - Vitalii Lievshin v Yevhen Pryshchepa W 1-3
01/03 06:35 - Yaroslav Zhmudenko v Yevhen Pryshchepa L 3-2
01/02 13:00 - Viktor Yefimov v Yevhen Pryshchepa W 1-3
01/02 11:50 - Yaroslav Zhmudenko v Yevhen Pryshchepa W 1-3
01/02 10:05 - Vitalii Lievshin v Yevhen Pryshchepa W 1-3
01/02 08:55 - Yevhen Pryshchepa v Vitalii Lievshin L 0-3
01/02 07:45 - Yevhen Pryshchepa v Yaroslav Zhmudenko L 0-3
01/02 06:35 - Yevhen Pryshchepa v Viktor Yefimov L 1-3
12/26 11:15 - Yaroslav Zhmudenko v Yevhen Pryshchepa L 3-2
12/26 10:40 - Yevhen Pryshchepa v Aleksandr Didukh L 1-3
12/26 08:20 - Yevhen Pryshchepa v Vitalii Lievshin L 1-3
12/26 06:35 - Yevhen Pryshchepa v Viktor Yefimov L 1-3
12/25 13:00 - Yevhen Pryshchepa v Viktor Yefimov W 3-0
12/25 11:15 - Yaroslav Zhmudenko v Yevhen Pryshchepa W 1-3
12/25 10:40 - Yevhen Pryshchepa v Viktor Yefimov W 3-0
12/25 08:20 - Yevhen Pryshchepa v Vitalii Lievshin W 3-0